Menu Luk

Oplysninger

Praktiske Oplysninger

Vedligeholdelse:

Håndværker udvendig vedligeholdelse, kontakt:  gm@glostrupmidtby.dk

Uopsættelig reparation, f.eks. : udstrømmende vand, strømsvigt osv.  kontakt: Glostrup Midtby ApS tlf.nr 20496470.

Udvendig renholdelse og vedligeholdelse udføres af gartnere fra Glostrup Midtby.

Snerydning og saltning af P-pladser og fortove udføres af snerydningsentreprenør.

På udvendige trapper må kun anvendes special produkter, for at undgå ødelæggelse af trapper  ALDRIG SALT.

Renovation:

Almindelig husholdningsaffald og pap anbringes i de dertil afmærkede containere, som er placeret i affaldsskuret.

Alle andre former for affald betragtes som storskrald og afhentes af kommunen på bestemte dage, som kan ses på Glostrup Kommunes hjemmeside.

Det er forbudt af smide affald på jorden, ligesom det indskærpes, at husholdningsaffald anbringes i de afmærkede containere.

Affaldsskuret er videoovervåget og nøglen til skuret vil blive inddraget ved misbrug.

Der bliver brugt meget energi på at undgå rottespredning.

Handicaplift:

De opstillede handicaplifte til betjening af nr. 8, 10 og 12 er nøglebetjent og kan derfor kun betjenes af beboerne på 1. og 2. sal.

Bestyrelsen:

Formand: Rikke Lauenborg

Bestyrelsesmedlem: Erik Lauenborg

Bestyrelsesmedlem: Kim Lorentzen

Suppleant: Per Jakobsen

Revisor: Per Jakobsen

Administration:

Glostrup Midtby ApS
Jernbanevej 6
2600 Glostrup
Tlf.nr : 20496470
Mail: el@glostrupmidtby.dk

Kontakt Ejerforeningen:

Ejerforeningen Glostrup Midtby
v/Rikke Lauenborg
Jernbanevej 8
2600 Glostrup
Tlf.nr. 20894424
Mail: gm@glostrupmidtby.dk